Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Endringer i sammensettingen og ansvarsfordelingen i Oslos byråd

Byrådsleder Stian Berger Røsland har i dag besluttet å endre byrådets sammensetting og ansvarsfordeling. Endringene er gitt virkning fra i dag kl 13.00. Oslo får nå en egen sosialbyråd og en egen næringsbyråd, og byrådet utvides med dette til åtte medlemmer.

Ordføreren, og gjennom ham bystyrets organer, er orientert gjennom brev som redegjør for de endringene som foretas.
Ansvaret for kommunens samlede innsats innen rusomsorg, barnevern og sosialtjenester samles under den nye sosialbyråden.
-
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester spenner i dag over et svært stort spekter og har budsjettansvaret for nesten halvparten av kommunens budsjett. Med den kommende samhandlingsreformen blir oppgavene enda flere. Med dette grepet vil byråden for helse- og eldre kunne forsterke arbeidet for å bedre eldreomsorgen og gjennomføre samhandlingsreformen, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.
-
Oslo er utvilsomt den byen i Norge med de aller største sosiale utfordringene. Jeg ønsker derfor at det skal være en egen sosialbyråd som fullt og helt kan fokusere på å bedre situasjonen for rusmisbrukerne og å sikre at barn og familier som trenger hjelp av barnevernet får et godt tilbud, fortsetter Røsland.
Ansvaret for næringspolitikk, eierstyring av de kommunale eiendomsforetakene, generalforsamlingsfullmaktene i aksjeselskapene og samordning av det regionale arbeidet samles under den nye næringsbyråden.
-
Byrådet var tydelige i byrådserklæringen på at vi ønsker å løfte frem næringspolitikken i Oslo. Den nye næringsbyråden vil spille en nøkkelrolle i det viktige arbeidet for å gjøre Oslo til en enda mer attraktiv by å etablere og drive næringsvirksomhet, sier byrådslederen.
Næringsbyråden vil få ansvaret for eierskapsstyringen av de kommunale eiendomsforetakene. Dette blir en nøkkelrolle for å sikre at de ambisiøse investeringsplanene i skole, barnehager og omsorg blir gjennomført på en god måte.
-
Oslo kommune besitter store verdier gjennom eierskapet i energi- og kraftsektoren, og kommunen skal bidra til at selskapene kan levere solide resultater over tid for kommunen og de øvrige aksjonærer. Næringsbyråden får ansvaret for å utøve kommunens samlede eierskap i de fleste selskapene hvor kommunen har eierinteresser, sier Røsland.

De nye byrådene
Anniken Hauglie utnevnes til byråd (sosialbyråd) og sjef for barnevern, rusomsorg og sosialtjenesten i bydelene i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Anniken Hauglie (H) er 37 år gammel og har en omfattende erfaring knyttet til sosialpolitiske spørsmål både på nasjonalt og kommunalt plan. Hun var politisk rådgiver for sosialministeren i Bondevik II-regjeringen og har arbeidet som sosialpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Hauglie kommer nå fra stilling som rådgiver for kommunalfraksjonen i Høyres stortingsgruppe og har tidligere arbeidet i Forbrukerrådet.
-
Med Anniken Hauglie får Oslo en kunnskapsrik og engasjert sosialbyråd. Hun får store utfordringer, men jeg er overbevist om at hun vil møte dem offensivt til beste for alle som møter kommunens tjenesteapparat innen sosialsektoren, sier byrådslederen.

Øystein Sjøtveit utnevnes til byråd (næringsbyråd) og sjef for næringssaker og eierskap i byrådsavdeling for finans og næring.
Øystein Sjøtveit (FrP) er 48 år gammel og har betydelig politisk erfaring, både i Oslo og på landsplan. Han kommer nå fra jobb som avdelingsdirektør i NAV Akershus. Sjøtveit var medlem/ varamedlem av Oslo bystyre fra 1988-2007. Han har vært gruppesekretær for FrPs bystyregruppe og rådgiver i FrPs stortingsgruppe. Sjøtveit har tidligere vært styremedlem i det regionale Innovasjon Norge og Husbankens hovedstyre.
-
Med Øystein Sjøtveit blir byrådet styrket med en meget erfaren og kompetent politiker. Sjøtveit kjenner Rådhuset svært godt og Oslo kommune vil ha stor nytte av at han nå kommer tilbake til oslopolitikken, avslutter byrådslederen.

Kontaktpersoner:
Stian Berger Røsland, byrådsleder, tlf. 90 16 42 75
Anniken Hauglie, sosialbyråd, tlf. 48 08 26 01
Øystein Sjøtveit, næringsbyråd, tlf. 95 77 27 71
Steinar Wulfsberg-Gamre, byrådssekretær for presse og informasjon, tlf. 40 24 52 04