Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byrådet anbefaler ”Barcode”-utbygging i Bjørvika, samt plan for utforming av Stasjonsallmenningen

Byrådet legger nå frem et justert ”Barcode”-forslag for feltene B11-13 i Bjørvika som med enkelte endringer er i samsvar med forslaget fra utbygger Oslo S Utvikling AS (OSU).  Av de tre alternativene som har vært vurdert, mener byrådet at ”Barcode”-prinsippet er det som gir best variasjon i byggehøyder, bredest siktlinjer mellom byggene og som tar mest hensyn til byen bak – i motsetning til det opprinnelige reguleringsforslaget som ville gitt en noe lavere men langt mer kompakt og sammenhengende murvirkning. 

Byrådets forslag innebærer en variert bygningshøyde, der det høyeste bygget vil bli på maksimum 67 meter. Det tilsvarer 17 kontoretasjer eller 22 boligetasjer. Til sammenligning er Postgirobygget og Oslo Plaza omtrent dobbelt så høye.

Byrådet har imidlertid lagt inn en tredje siktkorridor fra Grünerløkka mot Ekeberg, og ytterligere en ny siktkorridor fra nordøst mot sørvest. For å bedre tilpasningen til Middelalderparken er byggehøyden i den østlige delen av feltet senket til maksimum 51 meter. Antall gangbroer som kan komme i konflikt med siktlinjene er begrenset. Ubebygde tomtestriper er foreslått utvidet til tre, og tomtene skal være offentlig tilgjengelige gangpassasjer. Det vil heller ikke være tillatt å verken bygge inn med glass, eller bygge gangbroer over, de ubebygde tomtestripene.

For å sikre liv på bakkeplan er det foreslått at minst halvparten av arealet på hver av tomtene i førsteetasje skal ha næringsrettet virksomhet. Likeledes er det lagt opp til at minst ett av takene skal ha publikumsrettet virksomhet, samt at minimum halvparten av takene skal være grønne.

- Jeg tror at fremtidens Oslo-innbyggere vil føle stolthet over den nye bydelen i Bjørvika, hvor ”Barcode”-utformingen inngår som en viktig del. Dette er et utbyggingsprosjekt hvor byrådet i sin vurdering har lagt vekt på hensynet til estetikk og fremtidsrettet byutvikling, ikke på penger eller utbyggingsavtaler. Barcode er den beste og mest robuste løsningen av de tre alternativene vi har vært vurdert, uttaler byrådsleder Erling Lae.

Ettersom det er lagt opp til om lag 490 boliger i feltene B10- B13, er det lagt inn et krav om en 4 avdelings barnehage med et uteareal på minst 1 400 m2.

- Den intensive arealbruken tett inntil Oslo S som planforslaget legger opp til bidrar til en bærekraftig byutvikling. Jeg synes derfor planforslaget er et utmerket eksempel på en samordnet areal- og transportplanlegging, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak- Jensen.

- I tillegg til høy utnyttelse sikrer planforslaget stor variasjon i utforming av bebyggelsen, god visuell og fysisk kontakt mellom byen og fjorden, samt et yrende byliv i den nye sentralt beliggende bydelen, sier Agerbak-Jensen.

Stasjonsallmenningen er området fra fjorden ved Bispevika i sør, til sporområdet ved Oslo S i nord. Planen som byrådet nå anbefaler, legger opp til å dele Stasjonsallmenningen opp i flere forskjellige soner som ligger i forlengelsen av hverandre. Gategulvet skal bygges opp av flater i ulike størrelser, for på den måten å skape et variert gatedekke med rom for ulike aktiviteter og opplevelser.

– Planene for utformingen av Stasjonsallmenningen vil gjøre området til et nytt, spennende og urbant byrom i Bjørvika, avslutter byråden.

Kontaktpersoner:
Erling Lae, byrådsleder, tlf; 23461930 / 91321564
Merete Agerbak-Jensen, byråd for byutvikling: 23461786 / 91839596
Steinar Wulfsberg-Gamre, byrådssekretær for presse og info, tlf. 40245204